How?

UbuntuAcademy

Holistisch concept

Met LifeTree hebben we de inspiratie vanuit de Ubuntu-filosofie in combinatie met onze eigen levenswijze vertaald in een holistisch bedrijfsconcept. Ons concept is vormgegeven in ons logo waarbij de drie personen staan voor onze drie kernwaarden (vertrouwen, onderlinge verbondenheid en medemenselijkheid). De symbolen welke zijn geplaatst tussen het hoofd, hart en handen van deze drie personen zijn oud Afrikaanse stammen symbolen. Met de keuze voor deze symbolen beelden we de holistische benadering uit voor al datgene waar we ons voor inzetten, zijnde:
  • balans en harmonie
  • democratie en eenheid in diversiteit
  • combinatie van bescheidenheid en kracht
  • begrip en overeenstemming vanuit het hart
  • bescherming van moeder aarde
  • persoonlijke reflectie en transformatie
Vanuit deze holistische benadering richten we ons met LifeTree op het stimuleren van de dialoog over deze onderwerpen, het ondersteunen van social entrepreneurs voor het realiseren van hun maatschappelijke en financiële waarden, en het creëren van overschrijdende team partnering in de vorm van een ‘organisme’.

Dialoog

Als sociaal ondernemer organiseren we tevens sessies binnen zowel het onderwijs, gemeenten als het bedrijfsleven om de dialoog te stimuleren over onder andere levenslijnen, identiteit en waarden. Door dit te onderzoeken wordt het duidelijker wie je bent in relatie tot jezelf, tot de ander en je omgeving. Door daarnaast onderling te spreken over (eigen)waarde(n) en dat deze waarde(n) voor een ieder anders kan zijn, willen we bijdragen aan het creëren van bewustzijn, wederzijds respect en compassie.

Social Entrepreneurs

Vanuit LifeTree willen we social entrepreneurs bij elkaar brengen en faciliteren zowel op organisatorisch als financieel gebied. Deze sociaal maatschappelijke initiatieven zijn gebaseerd op:

 

  • **Life Long Learning:**creëren van bewustzijn dat je jezelf je leven lang in alle opzichten mag blijven ontwikkelen.
  • **Social Inclusiveness:**een samenleving waarbinnen mensen met elkaar verbonden samenleven en niemand wordt buitengesloten.

Organisme

Samen met onze social entrepreneurs, collaborative- en creative partners vormen we een ‘organisme’ waarbij alle samenwerkingspartners openstaan voor overschrijdende team partnering gericht op het delen van kennis, kunde en activiteiten, waardoor we met elkaar meer kunnen realiseren dan ieder vanuit eigen initiatief. LifeTree is als de Circle of Life (levenscirkel) om al onze gezamenlijke activiteiten heen.

Hoe gaan we dit doen?

  • Via UbuntuAmulet en UbuntuAcademy leveren we middels sessies een bijdrage aan zowel (bestaande) onderwijsprogramma’s als het bedrijfsleven, bij het creëren van dialoog en bewustzijn over onder andere levenslijnen, identiteit en waarden.
  • Via UbunTree en FinTree helpen we startende en/of meer gevorderde sociale ondernemers bij het vormgeven en ontwikkelen van hun sociaal maatschappelijke onderneming. En zo bij het in balans brengen en behouden van zowel hun maatschappelijke als financiële waarde.