Walk the talk &
act to connect

UbuntuAcademy-traject

Bij een UbuntuAcademy-traject gaan we samen met gemeenten, bedrijven en scholen aan de slag met de kracht van ‘diversiteit en inclusiviteit’. Wij faciliteren en begeleiden dialoogsessies waarin bewoners, medewerkers, ondernemers en/of jongeren met elkaar in gesprek gaan. Thema’s als ‘ik zie jou’, ‘kies wat je niet kent’, ‘zoek de verschillen’, ‘verbindende waarden’, ‘IDee’ en ‘lerende levenslijnen’ worden besproken en aan Pay-it-forward opdrachten gekoppeld. 

De UbuntuAcademy-trajecten worden op maat samengesteld qua frequentie, duur, vorm, inhoud en aantal deelnemers. Elk traject heeft naast de dialoogsessies nog twee vaste ingredienten: 

Walk-the-talk

Bewust-wording is beweging. We gaan met elkaar in de natuur ervaren wat de effecten zijn van onder- of overprikkeling van onze zintuigen. De effecten op onze bereidheid om open te staan voor andere zienswijzen en leefstijlen. Naast zien, horen, voelen, ruiken, proeven en tastzin spelen ook houding- en bewegingszin alsmede het evenwichtsorgaan een rol. Wanneer de informatie verwerking vanuit onze zintuigen naar onze hersenen niet goed verloopt zijn er gevolgen voor de wijze waarop we met elkaar communiceren. Onze walk-the-talk oefeningen geven inzichten in deze effecten, voor het individu en voor de dynamiek in de groep.

Act-to-connect

Bewust-zijn biedt ruimte. Tijdens de dialoogsessies en walk-the-talk oefeningen zijn we ons bewust geworden van onderlinge verbindingen en nieuwe ideeën. Nu gaan we ze omzetten in handelen. Samen leven, samen leren en samen werken = samen doen. Met act-to-connect begeleiden we nieuwe projecten en samenwerkingen die leiden tot meer verbinding. Omdat elke groep of wijk uniek is, zijn ook de vervolgstappen divers. Van stageplekken voor jongeren bij sociale ondernemers tot aan een buddy-programma tussen medewerkers en werklozen. Wij stimuleren en faciliteren de actieve, innovatieve en creatieve rol van deelnemers om vanuit ieders eigen drijfveren en talent bij te dragen aan een respectvolle en vreedzame samenleving.

Als je vragen hebt over het UbuntuAcademy-traject neem gerust contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden met je!

Minor Sociaal Ondernemerschap

UbuntuAcademy en UbuntuAmulet hebben samen met MasterPeace met support van Tony Chocolonely bij het Koning Willem I College (KWI) te Den Bosch identiteits- en waardensessies gegeven. Die mochten we geven aan een groep tweedejaars MBO studenten Event Management als onderdeel van hun minor Sociaal Ondernemerschap. In een programma van 8 weken (elke week 2 uur) zijn we ingegaan op diverse thema’s waarvoor de studenten hebben samengewerkt met een aantal sociale ondernemers.

Pay-it-forward opdracht

Tijdens elk ontwikkeltraject krijgt iedere deelnemer een Pay-it-forward opdracht waarbij een UbuntuAmulet Pay-it-forward-Set wordt verstrekt.

De bedoeling is dat de deelnemer een amulet mag behouden en dat hij/zij het tweede amulet geeft aan degene met wie de Pay-it-forward opdracht wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de vraagstellingen kan dat een buurtbewoner, familie-lid, vriend, collega of onbekende zijn.

Na de opdracht motiveert de deelnemer aan wie hij/zij het tweede amulet heeft gegeven, deelt zijn/haar ervaringen en vertelt wat hij/zij heeft geleerd over zichzelf, over de ander en tot welke inzichten het wederzijds heeft geleid.

Vraag naar de mogelijkheden