Who?

Soul

Jeanne Specht Grijp

Ubuntu

“Als kind van ouders die jarenlang in Zuid-Afrika hebben gewoond, is de liefde voor het land en de mensen mij van jongs af aan meegegeven. Omdat de Ubuntu-filosofie daar overal in de maatschappij zichtbaar én tastbaar is, is deze verweven geweest in mijn opvoeding en heb ik hem doorgegeven aan mijn kinderen. Het zit in mijn hele manier van leven, van zijn. Alles wat ik zie, denk en doe, vloeit voort uit Ubuntu.”

Foto Jeanne

Pieterpad

“Terwijl ik de afgelopen dertig jaar werkte in finance en investment combineerde ik dit met activiteiten op sociaal-maatschappelijk vlak. Halverwege 2017 stond ik echter op een keerpunt in mijn leven. Ik besloot toen in september een maand lang het Pieterpad te gaan lopen. Voor mij een inspiratie-loop. 500 kilometer wandelen van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. 26 etappes van elk ongeveer 20 kilometer. Bijna elke etappe liep er iemand met me mee, vooral bevriende zakelijke relaties, een goede vriendin en mijn kinderen. Prachtige wandelingen, veel plezier gehad, bijzondere gesprekken gevoerd en wederzijdse inspiratie opgedaan.”

Kernwaarden

LifeTree gelooft dat de filosofie van Ubuntu een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van universele menselijkheid. De Ubuntu-uitgangspunten van organische verbondenheid, principiële gelijkwaardigheid en geleefde solidariteit zijn wat LifeTree betreft onmisbaar voor de toekomst van de mensheid en planeet. Voor LifeTree vloeien hier de volgende kernwaarden uit voort:

  • vertrouwen
  • onderlinge verbondenheid
  • medemenselijkheid

Deze drie kernwaarden vormen een gelaagdheid die met elkaar in verbinding staan. Vanuit vertrouwen in jezelf en in de ander ontstaat de mogelijkheid je met de ander te verbinden op een diepere laag in een veilige omgeving. Die diepere onderlinge verbondenheid bepaalt mede de mate waarop we in staat zijn medemenselijk op elkaar te reageren. Daaronder ligt het gevoel van liefde, maar ook het nemen van (eigen)verantwoordelijkheid.

LifeTree

“Mede door de inspiratie vanuit het Pieterpad besloot ik een bedrijf te gaan opzetten vanuit mijn eigen kern, mijn diepste wezen… Ubuntu. Daarin wilde ik mijn identiteit, waarden, visie, missie, ervaring, kennis, tijd, aandacht en netwerk bij elkaar brengen. Een bedrijf waar de kernwaarden van Ubuntu als een rode draad doorheen lopen. En waar Life Long Learning en Social Inclusiveness de aandachtsgebieden zijn waar alle activiteiten zich – direct of indirect – op richten.

 

Alsof het zo moest zijn, kreeg ik in januari 2018 de mogelijkheid UbuntuAmulet over te nemen. Vanaf maart 2018 is dit onderdeel geworden van LifeTree. Dit is het nieuwe concept dat ik samen met mijn collega Robert Bothoff, die ik al sinds 2000 vanuit de financiële hoek ken, heb ontwikkeld. Ik ben dankbaar dat we samen dit bedrijf verder gaan vormgeven, onder meer door het geven van identiteits- en waardensessies in bestaande onderwijsprogramma’s. Via LifeTree willen we zoveel mogelijk kinderen en volwassenen kennis laten maken met en tegelijk bewustmaken van de Ubuntu-filosofie, en deze ‘way of life’. Dit doen we door kennis te delen, verhalen te (laten) vertellen, te inspireren en de dialoog te stimuleren.”

Aandachtsgebieden

“Met mijn achtergrond, kennis en ervaring ben ik vanuit LifeTree onder andere verantwoordelijk voor:
  • UbunTree: netwerk-, business-, strategie- & projectontwikkeling ten behoeve van zowel LifeTree als onze partners, inclusief het stimuleren van overschrijdende team partnering tussen de sociale initiatieven.
  • UbuntuAcademy: ontwikkeling en coördineren van sessies voor zowel scholen, gemeenten als bedrijven ten behoeve van het stimuleren van de dialoog en het creëren van bewustzijn welke bijdragen aan een verbonden en respectvolle samenleving.
  • UbuntuAmulet: ontwerp van de UbuntuAmulet-productlijn en de ontwikkeling van de UbuntuAmulet ‘Pay It Forward’ opdrachten, als onderdeel van de sessies van UbuntuAcademy.”