Why?

Inspire

Ubuntu

De van origine Zuid-Afrikaanse Ubuntu-filosofie ligt ten grondslag aan ons bedrijf LifeTree. Ubuntu staat voor ‘ik ben omdat wij zijn’. De visie van LifeTree is geïnspireerd op de waarden vanuit Ubuntu. Ubuntu is een woord dat wordt gebruikt in verschillende Bantu-talen, zoals Zulu, Xhosa en Ndebele. Ubuntu bestaat uit twee woorden: ubu- en -ntu. Ubu- staat voor het ‘zijn’ in zijn meest algemene vorm en vertegenwoordigt de pure zijnsleer. ‘Zijn’ is in deze opvatting iets dat zich onophoudelijk ontwikkelt. Dit ‘zijn’ is echter nog omhuld. -Ntu staat voor het ontvouwen van dit omhulde ‘zijn’, waarbij het ‘zijn’ een concrete vorm aanneemt. De mens, umuntu genaamd, is in staat zaken als het bestaan en de waarheid te onderzoeken en zo kennis te vergaren. –Ntu belichaamt het kennistheoretische aspect van het menselijke bestaan. Ubuntu gaat uit van de heelheid van het bestaan en ziet het leven als een stroom waar je als mens niet als een afzonderlijk individu in rond zwemt maar waar je continu deel van uitmaakt. Vanuit dit perspectief zou je kunnen zeggen dat de Westerse mens zich van zijn eigen ankers los redeneert en op drift raakt, met egocentrisme, eenzaamheid en depressiviteit als logische gevolgen.

Kernwaarden

LifeTree gelooft dat de filosofie van Ubuntu een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van universele menselijkheid. De Ubuntu-uitgangspunten van organische verbondenheid, principiële gelijkwaardigheid en geleefde solidariteit zijn wat LifeTree betreft onmisbaar voor de toekomst van de mensheid en planeet. Voor LifeTree vloeien hier de volgende kernwaarden uit voort:

  • vertrouwen
  • onderlinge verbondenheid
  • medemenselijkheid

Deze drie kernwaarden vormen een gelaagdheid die met elkaar in verbinding staan. Vanuit vertrouwen in jezelf en in de ander ontstaat de mogelijkheid je met de ander te verbinden op een diepere laag in een veilige omgeving. Die diepere onderlinge verbondenheid bepaalt mede de mate waarop we in staat zijn medemenselijk op elkaar te reageren. Daaronder ligt het gevoel van liefde, maar ook het nemen van (eigen)verantwoordelijkheid.

Duurzame en vreedzame samenleving

Ieder mens is uniek. Ieder mens zou de kans moeten krijgen om zijn/haar eigen talent te kunnen ontwikkelen. Op een manier waarop je dat zelf wil/kan, binnen de mogelijkheden die je hebt en met respect voor alles wat leeft. Wij vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben een bestaan op te bouwen. Een zelfredzaam en menswaardig bestaan dat bijdraagt aan een duurzame en vreedzame samenleving. Bijdragen aan een samenleving die in harmonie is met de natuur. Een samenleving waar het niet uitmaakt welke culturele achtergrond, identiteit, geloof, seksuele geaardheid en/of leeftijd je hebt.